Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva

Mesto Spišská Nová Ves, so sidlom Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves — EMKOBEL, as., so sídlom Rázusova ul. Č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa 5 zákona Č. 552/2003 Z. z, o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a.s., so sídlom Rázusova ul. č. 1846, 05201 Spišská Nová Ves.viac tu :http://www.emkobel.sk/zverejnovanie