Zákaznícke okienko

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

 

Emkobel a.s. sa obracia na všetkých svojich klientov, aby akékoľvek problémy s dodávkou tepla a teplej vody nahlasovali ihneď ako ich zaregistujú a nečakali až niekoľko dní, pretože tým sa len oddiaľuje odstránenie prípadnej závady.

 Kontaktujte  dispečing Emkobel a.s. / tel. 053/4421061, 0917 949656 /.

Výročná správa

 Štandardy kvality :

 Účinnosť rozvodov