Služby

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Medzi základné poskytované služby spoločnosti patria:

  • výroba a dodávka tepla pre bytové a nebytové priestory v meste
  • výroba a dodávka teplej úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v meste
  • výroba a dodávka elektrickej energie z kogeneračných jednotiek prevažne do verejnej siete
  • montáž meradiel tepla, teplej i studenej vody
  • poradenské služby v oblasti výroby, dodávky, merania a regulácie tepla
  • obchodné služby v oblasti kúpy a predaja energetických zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu bezpečnostné zariadenia
  • zámočnícke práce