Zverejňovanie

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Od 1.1.2011 je spoločnosť povinná zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves z operačného programu Kvalita životného prostredia financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a.s.

Vyhlásenie výberového konania

Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov